O nas

Stowarzyszenie zostało założone przez pasjonatów sztuki i kultury. Chcą oni wspólnie działać na jej rzecz i promować ją wśród różnych grup społecznych.

Główne cele stowarzyszenia to:

1. Wspieranie osób uzdolnionych artystycznie

2. Wspieranie edukacji osób uzdolnionych

3. Rozbudzanie artystycznych pasji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

4. Pomoc przy organizacji działań społecznych i lokalnych ukierunkowanych na sztukę

5. Promowanie działań artystycznych

6. Promocja kultury i sztuki

7. Pomoc w powrocie na rynek pracy osobom wykluczonym, w tym bezrobotnym, bezdomnym, byłym więźniom, młodym matkom, młodzieży

8. Wspieranie kreatywnych rozwiązań

9. Wspieranie twórczego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych

10. Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

11. Wyrównywanie szans w poznawaniu kultury i sztuki

12. Aktywizowanie przez kulturę i sztukę seniorów

13. Aktywizowanie przez sztukę dzieci

14. Tworzenie możliwości do poznania innych krajów Unii Europejskiej i całego świata

15. Szerzenie idei różnorodności kulturowej i językowej

16. Promocja dziedzictwa narodowego